Description

Table of contents:

Przemysław Piwowarczyk
Demonologia jako źródło do badań nad pochodzeniem i przeznaczeniem tekstów i kodeksów z Nag Hammadi……………… 3
Mariusz Dobkowski
The figure of Sethel in the Medinet Madi Manichaean Writings: A result of the influence of the Gnostic Sethianism? Observations on Manichaeism as a religious system……………….. 39
Wojciech Nadobnik
Między Platonem a Plotynem. Wątki erotyczne w Dziejach miłości Bożej Teodoreta z Cyru………..61
Ewa Wipszycka
A certain bishop and a certain diocese in Egypt at the turn of the fourth and fifth centuries: The testimony of the Canons of Athanasius…………………………. 91
Marzena Wojtczak
Between Heaven and Earth: Family ownership versus rights of monastic communities. The Theodosian Code and late antique legal practice……………… 117
Adam Izdebski
Biskupi i mnisi w Kościele Wschodu pod panowaniem Sasanidów…………………………………………171
Lee Mordechai
Berytus and the aftermath of the 551 earthquake…………………..197
Rafał Toczko, Ali Bonner
The Myth of Pelagianism, Oxford University Press, Oxford 2018 [review]……………………. 243